Ştiri

Rubrica CEJA, ediţia 2, decembrie 2013

În ediţia din această lună a rubricii dedicate CEJA (Consiliul European al Tinerilor Fermieri), Massey Ferguson discută cu Matteo Bartolini, preşedintele CEJA, despre reforma PAC şi despre ceea ce înseamnă aceasta pentru tinerii fermieri.

MF: Ne-aţi putea prezenta principalele aspecte care afectează tinerii fermieri în urma acordului privind reforma noii politici agricole comune (PAC) pentru perioada 2014-2020, acord convenit în iunie 2013?
MB: Acesta a adus o politică solidă de instalare pentru tinerii fermieri din întreaga Europă, atât în ceea ce priveşte sprijinul în materie de venituri, cât şi fondurile de dezvoltare rurală. O suplimentare a plăţilor directe pentru tinerii fermieri în primii ani de activitate, reprezentând până la 2% din alocările naţionale, este acum obligatorie pentru toate statele membre.

MF: Ce înseamnă aceasta în practică?
MB: Înseamnă că fiecare tânăr fermier eligibil care îşi începe o exploataţie agricolă în UE ar trebui să beneficieze de o discriminare pozitivă în raport cu fermierii mai vârstnici. Este un succes în materie de echitate, dată fiind obligativitatea pentru toate cele 28 de state membre ale UE, dar şi deoarece tinerii fermieri au nevoie de sprijin pentru a rezista în primii ani de activitate, când investiţiile sunt mari, iar profitul este scăzut. Este unul dintre cele mai mari obstacole în calea începerii unei afaceri pentru tinerii care doresc să îşi creeze propria exploataţie agricolă.

MF: Există şi alte obstacole majore în calea începerii unei afaceri în agricultură?
MB: Alte obstacole importante includ accesul la terenuri şi la capital, acesta fiind motivul pentru care suplimentarea este însoţită de un ajutor la instalare şi de un pachet de măsuri pentru tinerii fermieri în cadrul dezvoltării rurale. Ajutorul la instalare de până la 70 000 EUR per tânăr fermier este disponibil la o rată de cofinanţare de 80+20 dacă statul membru alege astfel. În plus, există un pachet de măsuri care includ asistenţa pentru afaceri, accesul la servicii de consultanţă în agricultură, garanţii de stat pentru credite bancare şi multe altele.

MF: Pe care le-aţi evidenţia?CEJA logo
MB: Dat fiind că accesul la capital şi credite este foarte dificil pentru tinerii care doresc să înceapă o exploataţie agricolă, ajutorul la instalare şi sprijinul pentru investiţii sunt de o importanţă crucială, îndeosebi pentru investiţiile costisitoare în utilaje etc.

MF: Toate aceste măsuri combinate alcătuiesc prima politică comună reală de instalare în agricultură a UE. Cum pot beneficia tinerii fermieri, pe deplin, de această politică?
MB: Este important ca statele membre să valorifice cât mai bine aceste măsuri în beneficiul tinerilor lor fermieri. Acestea trebuie să aleagă metoda adecvată de calcul pentru suplimentarea destinată tinerilor fermieri, astfel încât să maximizeze procentajul de 2 % din alocările naţionale de plăţi directe. Statele membre trebuie, de asemenea, să folosească ajutorul la instalare şi măsurile disponibile pentru tinerii fermieri în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală. În prezent, CEJA depune eforturi susţinute în acest sens.

MF: Reforma PAC înseamnă mult mai mult decât axarea pe tinerii fermieri şi reînnoirea generaţiilor. Ce alte elemente sunt esenţiale?
MB: Aceasta include acum măsuri importante de ecologizare pentru a încuraja fiecare fermier din UE să contribuie la protecţia mediului şi a biodiversităţii. Aceasta va face, de asemenea, ca sectorul agricol din UE să fie mai orientat spre piaţă şi mai competitiv, prin eliminarea unor instrumente precum cotele la zahăr şi prin reducerea disponibilităţii ajutoarelor cuplate (în care plăţile sunt legate de un produs specific).

MF: Câteva cuvinte de încheiere?
MB: Actul legislativ final a fost adoptat recent în mod oficial de către Parlamentul European în plen, fiind ratificat oficial de Consiliu la 16 decembrie 2013. Totuşi, din cauza întârzierii reformei, acesta va intra în vigoare doar de la 1 ianuarie 2015. În acest context, statele membre îşi planifică programele de dezvoltare rurală pentru următorii şapte ani şi îşi aleg în continuare metodele de calcul pentru suplimentare. Între timp, sunt instituite reglementări de tranziţie pentru a se asigura că fermierii beneficiază în continuare de sprijin pentru munca dificilă pe care o depun.

„Tinerii fermieri au nevoie de sprijin pentru a rezista în primii ani de activitate, când investiţiile sunt mari, iar profitul este scăzut.”